لطفا جهت همکاری با مجموعه کوک، رزومه ی خود را به آدرس ایمیل Kouk.Nasaji@Gmail.com ارسال فرمایید.